Zażarci

O nas

W dniu 7 sierpnia br. odbyło się Walne Zebranie naszej nowej jednostki organizacyjnej, jaką jest Koło PTTK „zaŻARci” w Międzybrodziu Żywieckim.

Wybrano zarząd koła w składzie:
Prezes Kol. Magdalena Haase,

Sekretarz Kol. Krzysztof Haase,

Skarbnik Kol. Bernadetta Kliś.

W zebraniu uczestniczył Prezes Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu Kol. Jakub Nowak, który wręczył legitymacje członkowskie nowym członkom naszego Towarzystwa. Serdecznie gratulujemy koleżankom i kolegom z Koła PTTK „ZaŻARci” i życzymy wiele satysfakcji i sukcesów w działalności.