Zarząd

PREZES JACEK STWORA

WICEPREZES WIESŁAW SYPTA

WICEPREZES SŁAWOMIR MALCZEWSKI

SEKRETARZ MAGDALENA HAASE