Walne zebranie

Stowarzyszenie „Mała Szwajcaria” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków:

Termin: 30 czerwca 2017 r. (tj. piątek)
I termin: godz. 20.00,
II termin: godz. 20.15.

Miejsce: Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim ul. Beskidzka 59, Międzybrodzie Żywieckie.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Mała Szwajcaria” w dniu 30 czerwca 2017 r.:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Sprawdzenie obecności i kworum.

3. Podjęcie uchwały 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta.

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Podjęcie uchwały 2/2017 w sprawie porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Mała Szwajcaria”

5. Podjęcie uchwały 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
w 2016 r.

6. Podjęcie uchwały 5/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

7. Sprawy bieżące.

Prosimy o stawienie się na Walnym Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Upoważnienie