O nas

Witamy na naszej stronie!

Stowarzyszenia „Mała Szwajcaria” ma trzy główne cele statutowe:

1. Promocja oraz wszechstronny i zrównoważony rozwój: społeczny, kulturalny i gospodarczy gminy Czernichów,
2. Poprawa warunków życia i integracje społeczności Gminy Czernichów,
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno- kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

 

Jeżeli chcesz do nas dołączyć w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 19.00 w Centrum Kultury członkowie Stowarzyszenia spotykają się i planują, organizują działania związane z wyżej wymienionymi celami.
ZAPRASZAMY!