FIO Śląskie Lokalnie 2016

Stowarzyszenie „Mała Szwajcaria” otrzymało dotację w kwocie 4 990,60 zł w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów.

FIo

W ramach realizacji projektu w okresie kwiecień – maj 2016 pt. „Lokalna moc działania Stowarzyszenia Mała Szwajcaria” był możliwy zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i biurowego umożliwiającego realizację inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie.
Odbiorcami bezpośrednimi projektu byli członkowie organizacji i wolontariusze (20 osób) którzy korzystają z zakupionego sprzętu biurowego i komputerowego a także członkowie powstałego w sierpniu 2015r. Koła PTTK „zaŻARci” (25 osób). Koło ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży a także ich rodzin do aktywnego spędzania wolnego czasu i wspólnej integracji poprzez organizację rajdów rodzinnych, wycieczek itp. Odbiorcami pośrednimi projektu są mieszkańcy Gminy Czernichów, do których skierowane są inicjatywy realizowane przez Stowarzyszenie.
Celem projektu pt. „Lokalna moc działania Stowarzyszenia „Mała Szwajcaria” było:
– wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia poprzez doposażenie organizacji w niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy umożliwiający realizację inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie.
– poprawa dostępu mieszkańców do usług organizacji, poprzez doposażenie biura w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy,
– rozwój i wzmocnienie potencjału ludzkiego, rozszerzenie obszaru działań organizacji, poprzez umożliwienie korzystania członkom i wolontariuszom ze sprzętu Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie jest młodą organizacją, która z uwagi na rosnącą ilość podejmowanych inicjatyw potrzebuje wsparcia w formie niezbędnego sprzętu, który umożliwi realizację zaplanowanych działań przez Stowarzyszenie. Działania przewidziane w projekcie wpłynęły na dalszy rozwój Stowarzyszenia, przyszłe działania i zadania, osoby zaangażowane w realizację projektów a także osoby, na rzecz których organizacja działa.

 

BROSZURA MAŁA SZWAJCARIA