Jak dołączyć ?

Co zrobić żeby dołączyć?

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone

w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz:

  1. Złoży deklarację członkowską i przedstawi rekomendacje, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
  2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.